Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Chicco Fotografie.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.
 3. Chicco Fotografie behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken, zonder voorafgaande aankondiging, ten alle tijden te wijzigen. Bij het boeken van een fotoreportage staat de afgesproken prijs vast.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.

Factuur en betaling
De opdrachtgever zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren en heeft 10 werkdagen de tijd om schriftelijk te reageren als zij het hier niet mee eens zijn. De factuur en het schriftelijk verweer dienen binnen tien werkdagen in het bezit te worden gesteld van de fotograaf. Reageert de wederpartij niet na tien werkdagen dan wordt de factuur als bindend gezien en zal de wederpartij de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum dienen te betalen. Er dient een aanbetaling van 50% voor de fotoshoot of bij bruidsfotografie na het kennismakingsgesprek te worden gedaan. Na de aanbetaling staat de datum vast en is Chicco Fotografie officieel geboekt.

Locaties

Reiskosten zijn gratis binnen een straal van 15 kilometer vanaf postcode 5432 te CUIJK. Chicco Fotografie rekent een reiskostenvergoeding van € 0,20 per kilometer buiten deze straal. Voor een fotoshoot op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoreportage. Chicco Fotografie denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hierin adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer. Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

 1. Foto’s worden naar mijn inzicht bewerkt. Hieronder wordt verstaan: wegwerken van eventuele oneffenheden, bewerking van licht etc.
 2. De foto’s worden door mij uitgezocht en bewerkt. De foto’s worden binnen uiterlijk 4 weken via een online galerij aangeleverd voorzien van watermerk en lage resolutie. De klant kan een keuze maken in welke foto’s zij wensen te ontvangen. Indien u meer foto’s wenst te ontvangen dan kan dat voor € 12,00 per foto of € 5,00 per foto bij Afscheidsshoots of Oei ik groei shoots. De klant dient binnen 4 weken een keuze te maken uit de foto’s.
 3. De foto’s worden binnen 2 weken na betaling van het volledige factuurbedrag aangeleverd via WeTransfer per e-mail in JPEG in hoge resolutie + lage resolutie deze lage resolutie foto’s zijn voorzien van logo.
 4. Het is niet mogelijk de beschikking te krijgen over bestanden in RAW formaat of onbewerkte JPG bestanden.

Auteursrecht foto’s 

 1. Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf (Chicco Fotografie). U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.
 2. Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen (dus ook geen Instagram filters!).
 3. Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
 4. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
 5. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming en vermelding van de fotograaf.
 6. Indien u een foto anders dan voor persoonlijk gebruik wilt gebruiken; verkopen of overdragen aan derden, publicaties of voor commercieel gebruik of ander niet eerder overeengekomen gebruik neem dan altijd vooraf contact met Chicco Fotografie voor vragen om schriftelijke toestemming. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Chicco Fotografie, deze moet u op ieder verzoek van de fotografe kunnen tonen. De toestemming is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 7. Bij elk gebruik van het fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding ter hoogte van € 100,00 per foto per dag.

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Chicco Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, social media, portfolio en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Indien u geen foto’s geplaatst wilt hebben kunt u dit voor de fotoshoot aangeven.

Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Zie hiervoor ook het kopje “auteursrecht foto’s”.

Producten bestellen

 1. Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.
 2. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.
 3. Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.
 4. De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.
 6. Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
 7. Indien men zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto’s is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Annulering opdrachtgever

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van de fotoreportage om welke reden dan ook, heeft Chicco Fotografie recht op de gehele overeengekomen vergoeding van de fotoreportage. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regen- of slecht weer voorspellingen Chicco Fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door of kan door de omstandigheden niet plaats vinden dan betaalt u de kosten die Chicco Fotografie heeft moeten maken. Weersomstandigheden zijn geen geldige reden om de fotoshoot te annuleren, enkel in overleg te wijzigen naar een nieuwe datum. Bij het niet op komen dagen tijdens de fotoreportage dient binnen 5 werkdagen alsnog het volledige factuurbedrag betaald te worden. Er wordt dan nog een extra factuur opgemaakt voor de reiskosten indien deze al bij de fotoshoot inbegrepen zaten.

Annulering en/of ziekte fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Er wordt een nieuwe datum in overleg gepland voor de fotoshoot. Dit is geen reden om de overeenkomst te ontbinden. Ingeval van een bruidsrapportage zal Chicco Fotografie er alles aan doen om een andere fotograaf te vinden die deze dag alsnog vastlegt. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een vervangende fotograaf. De fotograaf zal indien gewenst altijd proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen voor de huwelijksdag, hierdoor komen jullie als echtpaar niet zonder fotograaf ” te zitten”. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De vervangende fotograaf zal de dag professioneel vastleggen. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Het bruidspaar kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk aan Chicco Fotografie te worden medegedeeld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Een fotoreportage kan niet als mislukt worden beschouwd door de kleding, make-up, haar of andere uiterlijke kenmerken van alle aanwezigen tijdens de fotoreportage.
 3. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. De factuur (indien nog niet volledig betaald) zal ook als u ontevreden bent met de foto’s volledig betaald moeten worden. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.
 4. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.
 5. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Chicco Fotografie.
 6. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.


Cadeaubonnen en kortingsvouchers

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Nadat de datum is verstreken is de bon niet meer geldig. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn alleen geldig voor de ontvanger en éénmalig geldig voor gebruik per huishouden. Bonnen mogen niet gekopieerd of gedeeld worden en zijn niet inwisselbaar voor geld en niet te combineren met andere aanbiedingen. De bon wordt slechts éénmalig verstrekt. In geval van verlies vindt geen vergoeding plaats. Dit geldt ook voor het per ongelijk wissen van email. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van bonnen wordt ontzegd.

Privacy en persoonsgegevens

Chicco Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf. Indien de opdrachtgever een product besteld kan de fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van opdrachtgever worden doorgegeven voor de verzending van het product. Indien de opdrachtgever dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de opdrachtgever wordt gegoogled.